Sợi bê tông | Sợi Polypropylene | BASF Master Fiber

Sợi

Si bê tông | Si Polypropylene | BASF Master Fiber

 

Màu sc: trng

Chiu dài: 6, 12, 18MM

Đóng gói: 1.0 KG / bao, 20.0 KGS / bao

 

ng dng sn phm: xây dng bê tông. Sau khi gia nhp, nó có hiu qucó thngăn chn nt bê tông, ci thin hiu sut không thm nưc và kéo dài tui thca tòa nhà.

Trưng hp dán: đưng hm, tàu đin ngm, cu tàu, đưng cao tc, cu cn, sân bay, đưng st cao tc, v.v ..., tng hm, hbơi, v.v ...

 

Chi tiết

Đu tiên, gii thiu sn phm

Polypropylene chng nt si là mt si polypropylene sa đi chng nt đưc thêm vào polypropylene quay bng masterbatch sa đi và xlý bi quá trình đc bit và thiết b. Cht xơ có thđưc phân tán đng đu trong va.

 

Thhai, nguyên tc hành đng:

 

Lng ghép các si polypropylene đc bit trong bê tông và sau khi khuy, và bi vì si polypropylene un xi măng da trên có mt lc lưng ràng buc mnh mcó thnhanh chóng và ddàng bê tông hn hp, phân bđu trong bê tông có thto thành mt Hthng htrhn lon thng nht.

 

Khi quá trình bo dưng bê tông, va xi măng do co rút hóa hc ca bmt ngoi quan gia bùn và un ng sut kéo, do đó bê tông có rt nhiu rt tt các vết nt nh, các vết nt nhca các lc lưng trong bê tông Nó là rt dbcăng thng tp trung và thit hi.

 

Sau khi các si đã đưc thêm vào bê tông, khi xi măng ma trn co, do tác đng ca các vi cht xơ tăng cưng đưc tiêu thnăng lưng có thbđè nén trong quá trình nt bê tông, làm gim hiu qucác vi vết nt do co rút khi bê tông đưc ci thin đáng kKhnăng chng nt và đcng ca bê tông sau khi làm cng có tác dng mong mun đkhc phc đgiòn ca bê tông cưng đcao.

 

Thba, li thế vsn phm

Tt phân tán, cao BOND FORCE, hn lon vi sphân b, phthông tăng cưng cng cvt lý, gia cvết nt, rsét chng ttính, ăn mòn, xây dng kháng kim, không đc hi, không mùi, an toàn, đơn gin, tiết kim và đáng tin cy.

 

Thtư, khu vc ng dng

1. Các công trình công nghip và dân dng:

a) Kết cu bê tông tchng thm cng: tng hm, tưng bên, mái, tm mái, hbơi, v.v.

b) Va xi măng: tưng trong và ngoài, trn nhà, trát tưng, vv ..

c) Bê tông khi

d) Kết cu mt phng mang ti: tp d, bãi đxe, sân tennis, v.v.

e) Gia công bê tông: tm đúc sn, tm, lưi ng, vv

2. Dán thuli: htr, sa cha, hm, đưng dc, tàu đin ngm, đp tràn, đp đp, bến cng, v.v ...

3. Kthut cu đưng: trm thu phí, khe co giãn, sân bay, đưng băng, va hè cu, cu chính, vv ca đưng cao tc.

 

V. Xây dng, liu lưng và mô t:

1, chiu dài si. Nó là 12-18mm cho bê tông và 6-12mm cho va xi măng.

2, vic sdng si polypropylene thưng không cn phi thay đi tlpha trn ca thiết kế ban đu, và không thay thế thiết kế ban đu ca thép căng thng.

3, stin. Vui lòng xác đnh sng bsung da trên dliu thnghim. trưng hp tng quát, mi mét khi bê tông, va, thưng thêm mt khon tin là 0,1% tính theo thtích, tính theo trng lưng khong 0.9KG; càng ln và lưng trn, càng có hiu lc kháng nt, nhưng thêm mt sng không quá 0,15%.

4. Phương thc nhp và thi gian. Sau khi cht xơ đưc thêm vào vt liu khô (cát, xi măng, vv), nó đưc đưa vào trưc khi thêm nưc, nó phi đưc phân bđng đu. Khô khuy trong 30-60 giây, sau khi thêm nưc, thi gian trn bê tông không có xơ đưc kéo dài khong 40-60 giây.

5. Điu chnh st gim. Vic bsung các si có thlàm tăng tính nht quán ca hn hp và làm gim nhsst gim. Sst gim nên đưc điu chnh bng thnghim trưc khi sdng.

6, sc mnh. Vic bsung các xơ không nh hưng đến sc mnh ca thiết kế ban đu.

7, bmt áp lc công vic. Bsung cht xơ không nh hưng đến bmt lau, bmt nên đưc gn càng nhiu càng tt vic sdng st hoc bàn chà thép, mt cái bay không đưc mn màng đsi gsđưc kích hot.

8. Hình thành và cha. Bê tông kết hp si không có yêu cu đc bit trong quá trình đúc và có thđưc xlý theo bê tông thông thưng.

 

Sáu, các thông skthut chính

Vt liu: Polypropylene

Trng lưng riêng: 0.91

Loi si: kèm monofilament

Đco giãn:> 3.5Gpa

Dn nhit: rt thp

Đim chp cháy: 580 °C

Hp thc: không

Đbn kéo:> 440Mpa

Đim nóng chy: 171 ° C ~ 173 °C

An toàn: không đc hi, không gây kích ng, trung tính

Kháng acid và kim: cc kcao

Đưng kính: 22 ~ 44um

 

VII Phương pháp bo qun và ngày hết hn: Gói gc phi đưc bo qun nơi thoáng mát, phi đưc bo vkhi ánh sáng mt tri và thi gian bo qun là 3 năm.

 

ADIDASCKCROWNIKEAFSPG
^